Offer

ARCHITEKTURA  &  KRAJOBRAZ

 • PROJEKTY BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE
 • PROJEKTY WYKONAWCZE                                        
 • PROJEKTY KONCEPCYJNE
 • ADAPTACJE I MODERNIZACJE
 • FORMALNOŚCI INWESTYCYJNE
 • DORADZTWO
 • PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ
 • WYKONAWSTWO "POD KLUCZ"

OBIEKTY ZABYTKOWE

 • BADANIA ARCHITEKTONICZNE  
 • BADANIA KONSERWATORSKIE
 • PROGRAMY ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE    
 • PROJEKTY REKONSTRUKCJI DETALI
 • DOKUMENTACJA HISTORYCZNE OBIEKTÓW  
 • ORZECZENIA I EKSPERTYZY
 • INWENTARYZACJE KONSERWATORSKIE
 • KONSERWACJA CZYNNA